συγκομιδη:

Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται στην περιοχή μας κυρίως με χειρωνακτική εργασία τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων καθημερινά συλλέγοντάς τον προσεκτικά να μην τον πληγώσουν – τραυματίσουν. Σε μεγαλύτερους ελαιώνες η συλλογή της ελιάς γίνεται εναλλακτικά με αποδοτικά και οικολογικά μηχανήματα συγκομιδής, αποτρέποντας έτσι τυχόν πληγές του καρπού, οι οποίες προκαλούν οξύτητα στο ελαιόλαδο. Ο καρπός μεταφέρεται αυθημερόν στο ελαιουργείο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η άλεση. Έτσι παράγεται και επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα καθαρού ελαιολάδου.

συγκομιδη

η συγκομιδή γίνεται με τη χρήση προσωπικού και με μέσα που δεν κακοποιούν τον καρπό της ελιάς.

ΑΛΕΣΗ:

Πριν την άλεση λαμβάνει χώρα προεργασία με αποφύλλωση του ελαιοκάρπου και στη συνέχεια με πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό, ώστε ο καρπός να είναι ελεύθερος από ξένα σώματα και ρύπους, έτοιμος για την άλεση. Στην συνέχεια γίνεται η άλεση του καρπού της ελιάς με ειδικό τρόπο ακαριαίο, αποφεύγοντας την καταπόνησή του από την πολλαπλή περιστροφή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο σχηματισμός γαλακτωμάτων και επιτυγχάνεται ευχάριστο χρώμα και γεύση στο προϊόν μας.

ΑΛΕΣΗ

η άλεση του καρπού δηλαδή ο τεμαχισμός του σε μικρά - μικρά τεμαχίδια που σχηματίζουν την γνωστή ελαιοζύμη.

ΕΚΘΛΙΨΗ:

Μετά από αυτή την εν συντομία περιγραφείσα μέθοδο άλεσης πετυχαίνουμε την ψυχρή έκθλιψη του καρπού της ελιάς χωρίς τεχνητά υψηλές θερμοκρασίες, καθόσον κατά την μάλαξη της ελαιοζύμης η θερμοκρασία ανέρχεται λόγω τριβής από μόνη της στα φυσιολογικά επίπεδα και χωρίς την προσθήκη νερού, έτσι ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα το παραδοσιακό ελαιόλαδο που παρασκεύαζαν ήδη εκατό χρόνια πριν οι ιδρυτές της εταιρείας μας.

ΕΚΘΛΙΨΗ

καθαρός φυσικός χυμός της ελιάς, όπως αυτός βγαίνει από την ψυχρή έκθλιψη του ελαιοκάρπου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το εξαίρετο παρθένο ελαιόλαδο, φυλάσσεται μέσα σε ανοξείδωτες (inox) δεξαμενές σε σκιερό χώρο σε φυσιολογική θερμοκρασία σταθερή όλες τις εποχές του χρόνου. Με την κατάλληλη συσκευασία - τυποποίηση το τελικό προϊόν μας φθάνει πάντα φρέσκο και ασφαλές σε όλους εσάς που μας τιμάτε με την επιλογή και την γαστρονομική προτίμησή σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

αποθήκευση του ελαιολάδου σε μεγάλες ανοξείδωτες δεξαμενές και παραμονή για ωρίμανση σε σταθερή θερμοκρασία.